קבלני איטום

קבלני איטום מקצועיים לגגות רעפים מודעים לעובדה כי רטיבות הממוקמת בקיר שבצד גג הרעפים מעידה על פי רוב על אחד משני הליקויים הבאים: ליקוי בקיר או בעייתיות בתעלת הניקוז הנמצאת בסמוך לו. במקרים אלו ייבדק הקיר לגילוי סדק שיכול להיות ממוקם מעל תעלת הניקוז, ותיבדק התעלה עצמה. חשוב לציין כי קיימים גם מקרים שבהם הבעיה היא ספיגת מים בקיר. בעיית רטיבות מסוג זה אינה שכיחה אך קיימת.
קבלני איטום
כיצד מתוקנות נזילות במרכז הגג?

ברוב המקרים יוחלף הרעף או ימוקמו הרעפים שזזו, אם זזו. רק כאשר נמצא כי מדובר בליקוי מסוים וממוקד יבוצע איטום גג רעפים בחומר אטימה משחתי ייעודי כדי לתת מענה לראש הגג, לרעף "רוכב" או סדוק. איטום גג רעפים מבוצע במגוון אביזרים וחומרים:
  • אלסטוטייט - יריעה המוצמדת בין תשתיות שרגישות לעלייה בטמפרטורה, לבין יריעות ביטומניות. אלה מולחמות על גבי התשתיות ומהוות מעטה אוטם עליון.
  • ביטוגלס: יריעה ביטומנית שנותנת מענה לרטיבות תחת לגג רעפים.
  • שרעף: דבק אקרילי המתאים לאיטום סדקים ברעפים ולהדבקה של "רוכבי" רעפים.
  • מולטיגג טרה קוטה: חומר איטום המתאים לציפוי רעפים "רוכבים" ולאיטום.


קיימים חומרים נוספים המיועדים לאיטום גגות רעפים. אין המלצה גורפת לחומרים שצוינו, אלא נדרשת ערנות באשר לתווי התקן
המלווים כל מוצר, לייצרן – מוכר ואחראי, לאופי התקלה, לאזור הנדרש לתיקון (שיפוע, סוג חומר וכולי). אם האיטום יבוצע עצמאית, מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע בקרבת אזור מגוריכם כגון קבלני איטום בצפון או קבלני איטום בחיפה / בעיר שבה אתם מתגוררים. על פי רוב מגישות חברות השיפוץ והאיטום פריסה ארצית בשירותיהם, כך שבירור מידע ברשת יכול להוביל למומחים בעלי ידע וניסיון שיוכלו לתת מענה ללא תלות למקום המגורים.